Marknaden för Internetbingo


Nätbingomarknaden och speciellt i Sverige har haft en explosionsartad tillväxt under de senaste tre åren. I takt med denna tillväxt har antalet bingoaktörer ökat och det finns för närvarande flera bingosajter som konkurrerar om kundernas uppmärksamhet.

Bingo – oavsett form - är den största och socialt mest accepterade spelet som förekommer på marknaden i världen i dag. Redan i dag utgör marknaden för onlinebingo en stor andel av spelandet på Internet, omkring 2,000 MUSD, och det är detta segment där bedömarna spår att tillväxten kommer att vara starkast under de kommande åren.

I dag spelas bingo av omkring 100 miljoner människor i tusentals bingohallar världen över. I och med Internets utveckling och med denna också den snabba tillväxten för onlinepoker har den nya generationen Bingo migrerat till Internet.

Marknaden för Internetbingo befinner sig fortfarande i en så pass tidig tillväxtfas att de eventuellt negativa effekterna som kan kopplas till konjunkturen vägs upp av nyhetens behag. I den rapport som H2 Gambling Capital nyligen publicerade framgår att marknaden är utbudsstyrd och i huvudsak påverkas av marknadsföringen.

Det brittiska spelföretaget William Hill säger att nettointäkterna för online bingo och skicklighetsspel som backgammon stigit med femtio procent under det första halvåret 2009, medan spelandet i bolagets spelbutiker minskat med en procent. Det Londonbaserade spelföretaget gör bedömningen att dess bruttointäkter hänförliga till onlinebingo kommer att stiga med 50 procent under år 2010, upp från 150 miljoner GBP (250 MUSD) i år.

Marknaden för internet bingo 

Make a Free Website with Yola.