Single Deck Blackjack

Om Single Deck Blackjack
Single Deck Blackjack är ett blackjackspel som spelas med en vanlig kortlek som blandas före varje spelomgång. En spännande och relativt enkel form av Blackjack. Målet med spelet är att få en hand som ligger närmare 21 än dealerns. Läs mer om reglerna för Single Deck Blackjack.

Make a Free Website with Yola.