Mindark: First Planet Company laddar för framtiden

Mindark, Entropia Universe och First Planet Company

First Planet Company AB är numera ett eget företaget inom Mindark och är det företag som äger och driver onlinevärlden Planet Calypso, dvs den värld som tidigare hette Entropia Universe. Entropia Universe är numera namnet på den plattform som Mindark äger och som Planet Calypso och alla andra kommande partner-planeter kommer att drivas på. Hur Entropia Universe som partnerplattform och affärsmodell fungerar beskriver Mindark på sin hemsida här. Mindarks stora expansion inleds inom några månader när den nya versionen av plattform lanseras, som ur en spelares synvinkel främst kommer att märkas av ett stort visuellt lyft, som baseras på spel- och grafikmotorn CryEngine2. Det är med denna nya version på plattform som olika företag runt om i världen kommer att lansera sina egna planeter/onlinevärldar.

First Planet Company och den nya framtiden för Planet Calypso

Entropia Universe har nu funnits i sex år och Mindark har utan att lägga pengar på traditionell marknadsföring fått en helt enorm uppmärksamhet i media runt om i världen under alla år. Det har lockat massor av spelare till Entropia Universe och gjort onlinevärlden till vad den är idag. En svaghet inom Mindark har dock varit att man inte alltid varit så bra på att följa upp sina PR-aktiviteter. Man har gjort häftiga lanseringar som lockat folk, men sedan har de nya städerna, händelserna och produkterna i mångt och mycket lämnats vind för våg utan att följas upp och knytas samman med spelets historieberättande. Det är något som många spelare irriterat sig på och som det konstant har gnällts kring.

Men sedan Mindark satte Planet Calypso i ett eget bolag och gjorde Marco Behrman till VD för det så har Marco jobbat för fullt med att ta kontroll över historieberättandet och bli en del av spelarcommunityt på ett helt annat sätt. Det kan tilläggas att Marco har en lång bakgrund inom rollspel, datorspel, författande och hela den världen. Han är exempelvis författare och medförfattare till 20 publicerade böcker.

Sedan Marco blev VD så har han haft en öppen kommunikation och dialog med spelarcommunityt och i fredags så startade han tom en diskussionstråd med uppmaningen till spelarna att lista upp allt de irriterade sig på. Utan tvekan kan man säga att communityt nu är mer laddat för framtiden än på många år och längtar efter den nya versionen av Entropia och Planet Calypso. Inför den kommande lanseringen och som ett resultat av feedbacken från communityt så publicerade han idag ett öppenhärtigt brev där han både lägger fram vad spelarna kan förvänta sig av de kommande månaderna och av den vision som sträcker sig tio år framåt i tiden.

Spännande tider! Och då är det bara First Planet Companys planer, till det kan sedan läggas Mindarks och alla andra partnerföretags visioner!

Läs Marco Behrmans brev (engelska)


Ta även del av radioinslaget på P1 och artikeln i Metro om Mind Bank AB, Mindarks kommande bank.


Make a Free Website with Yola.